YG Entertainment, một trong những công ty giải trí lớn nhất ở Hàn Quốc, trong suốt một thời gian dài cùng với JYP và SM là 3 “ông lớn” giải trí thống trị thị...